Η έρευνα αποτελεί για εμάς έναν τρόπο έκφρασης, αλλά και εκτόνωσης από τη σκληρή και γραφειοκρατική πραγματικότητα.

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία 4ετή έρευνα για την αρχιτεκτονική και πολεοδομική διάσταση των καπναποθηκών της Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση και ανάθεση του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού, είμαστε ενεργοί στο θέμα της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης του κόσμου για την αναγκαιότητα, διάσωση και διατήρηση της μνήμης της εμπορικής “δραστηριότητας” του καπνού, αλλά και των κτιριακών υποδομών της στον αστικό ιστό της πόλης μας.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ ΚΑΠΝΟΥ κατά το 2ο μισό του 20ού αιώνα και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα ως μοχλό ανάπτυξης στον 21ο αιώνα.

Tavlikos