Το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου είναι πια μέρος της ταυτότητάς του. Η ενεργειακή του κλάση, συνοδεύει το ακίνητο στις ενοικιάσεις και τις μεταβιβάσεις του, ενώ η ενεργειακή αναβάθμισή του είναι πια το ζητούμενο κατά την ανακαίνισή του.

Το γραφείο μας διαθέτει την απόλυτη εμπειρία στο αντικείμενο της ενεργειακής πιστοποίησης των ακινήτων καθώς διαθέτει πτυχίο Γ τάξης και πιστοποίηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για διενέργεια αυτοψιών σε κτιριακά έργα ανεξαρτήτου μεγέθους και χρήσης.

Τα εκατοντάδες ενεργειακά πιστοποιητικά που έχουμε εκδώσει από το 2012 αποτελούν για εμάς μια επιβράβευση της επιμονής μας για επένδυση στα ενεργειακά ζητήματα επί των ακινήτων.

Tavlikos