Η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας αποτελεί τον νόμιμο τρόπο, τον οποίο οι πολίτες χρησιμοποιούν για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας δεν αναφέρεται μόνο στο μονοσήμαντο ρόλο της «έκδοσης», αλλά εμπεριέχει όλη τη διαδικασία εκείνη που ξεκινά με την προμελέτη (προσχέδια), συνεχίζει με την οριστική μελέτη (συνήθως ταυτίζεται με την έκδοση της οικοδομικής άδειας) και ολοκληρώνεται με τη μελέτη εφαρμογής (την κατασκευή δηλαδή του έργου).

Η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας είναι κάτι που δε θα έπρεπε να σας απασχολεί.

Αυτό που θα έπρεπε όμως κυριολεκτικά να σας προβληματίζει είναι εάν αυτό για το οποίο βγάζετε την άδεια είναι αυτό που πραγματικά θέλετε και σας ταιριάζει!

Tavlikos